Mediasten, göğüs boşluğunun ortasında yer alan ve kalp, büyük damarlar, yemek borusu, soluk borusu, lenf düğümleri ve diğer yapıları içeren bir bölgedir. Mediasten hastalıkları, bu bölgedeki organlarda veya dokularda meydana gelen çeşitli sağlık sorunlarını ifade eder.

Mediasten hastalıklarının cerrahi tedavisi, hastalığın türüne, evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı yaygın mediasten hastalıkları ve cerrahi tedavi seçenekleri şunlardır:

  1. Mediastinal Kitleler: Mediastende oluşan kitleler, benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olabilir. Kitlelerin cerrahi olarak çıkarılması, kanserli kitlelerin tedavisi veya büyüklüğü veya bası yapması nedeniyle semptomlara neden olan kitlelerin giderilmesi amacıyla yapılabilir.

  2. Timom: Timom, timus bezinde ortaya çıkan bir tür tümördür. Timomların bazıları benign iken bazıları malign olabilir. Cerrahi olarak timomun çıkarılması, tedavinin temel yöntemidir. Cerrahi prosedür genellikle sternotomi veya torakotomi adı verilen göğüs cerrahisi teknikleriyle gerçekleştirilir.

  3. Özofagus Kanseri: Özofagusun mediastende yer alması nedeniyle, özofagus kanseri de mediasten hastalıkları kapsamında değerlendirilir. Tedavi genellikle kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi kombinasyonuyla yapılır. Cerrahi, kanserli özofagus bölgesinin çıkarılması ve yeniden bağlanması (örneğin, özofagektomi) gibi prosedürleri içerebilir.

  4. Göğüs Duvarı Anomalileri: Doğuştan gelen bazı mediasten hastalıklar, göğüs duvarı anomalileri olarak bilinir. Örneğin, pectus excavatum veya pectus carinatum gibi durumlar göğüs kafesinde şekil bozukluğuna neden olabilir. Cerrahi olarak, göğüs kafesi şeklinin düzeltilmesi ve normal anatomik pozisyona getirilmesi amaçlanır.

  5. Mediastinal Lenfoma: Mediastende lenf bezlerinde ortaya çıkan lenfoma, kemoterapi, radyoterapi ve bazen cerrahi ile tedavi edilebilir. Cerrahi, lenf nodlarının çıkarılmasını içerebilir.

Cerrahi tedavi seçenekleri hastalığın tipine, yaygınlığına, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Cerrahi prosedürler genellikle göğüs cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve genellikle aşağıdaki yöntemler kullanılır:

  1. Sternotomi: Göğüs kafesinin orta hattında yer alan sternum (göğüs kemiği) üzerinde yapılan bir kesidin kullanıldığı bir cerrahi tekniktir. Sternotomi, mediastinal kitlelerin, timomların ve bazı özofagus kanseri durumlarının çıkarılması için tercih edilen bir yöntemdir.

  2. Torakotomi: Göğüs duvarında yapılan bir kesinin kullanıldığı bir cerrahi tekniktir. Torakotomi, mediastinal kitlelerin çıkarılması, lenf nodlarının çıkarılması, özofagus kanseri cerrahisi ve diğer bazı mediasten hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir.

  3. Video Yardımlı Torakoskopi (VATS): VATS, göğüs içine yerleştirilen bir kamera ve özel cerrahi aletler aracılığıyla yapılan minimal invaziv bir cerrahi tekniktir. Bu yöntemde, küçük kesiler yapılarak göğüs boşluğuna erişilir ve cerrahi işlem gerçekleştirilir. VATS, mediastinal kitlelerin çıkarılması, timom cerrahisi ve diğer bazı mediasten hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir. Daha az invaziv olması nedeniyle hastaların iyileşme süreci daha hızlı olabilir.

  4. Robotik Cerrahi: Robotik cerrahi, cerrahi işlemlerin robotik kollar tarafından gerçekleştirildiği bir tekniktir. Robotik cerrahi, karmaşık mediasten hastalıklarının tedavisinde kullanılabilmektedir. Robotik sistem, cerraha üç boyutlu görüntü sağlar ve cerrahın hassas hareketler yapmasına olanak tanır.

Cerrahi tedavi öncesinde, hastanın sağlık durumu ve hastalığın özellikleri değerlendirilir. Cerrahi seçeneği, hastaya özgü olarak planlanır ve cerrah tarafından en uygun yöntem belirlenir. Cerrahi işlem genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve hastanın hastanede kalma süresi ve iyileşme süreci hastalığın tipine ve cerrahi girişimin büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Cerrahi tedaviye ek olarak, bazı mediasten hastalıklarında kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Bu tedaviler, cerrahi sonrası veya cerrahi öncesi tedavi olarak uygulanabilir